Om mig

Utbildad Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan, lantmäteri, med inriktning mark- och vattenteknik. Examen 2006. Mellan 2006-2014 anställd på Skanska Sverige AB som planerings-, projekt-och kalkylingenjör inom Väg och anläggning i Stockholm. Har flerårig erfarenhet inom nyanläggningar och finplaneringsprojekt, både regelmässigt och utförandemässigt.  Har stort brinnande trädgårdsintresse! Företaget Netas mark och trädgårdskonsult startades i april 2015. Har  fått en del av min praktiska kunskap av att ha gått som lärlig hos 2 st trädgårdsmästare, samt tagit motorsågskort med behörighet AB.